communicate-with-language-use

Communicate

ต้องยอมรับว่าเรื่องภาษากลายเป็นเรื่องสำคัญที่คนเราต้องใช้ในการสื่อสารและต้องมีความรู้มากกว่าหนึ่งภาษาไปเรียบร้อยแล้ว คำว่ามีความรู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องการรู้แบบพอเข้าใจได้เท่านั้นแต่ควรต้องรู้ไปจนถึงเรื่องของการสามารถนำภาษาที่ว่าไปใช้เพื่อการสื่อสาร ใช้สำหรับการพูดคุยเข้าสังคมได้เลย ไม่แปลกหากเราบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยการใช้ภาษาไทยคือเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งเราจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยเหตุผลใดก็ตามหากเราไม่มีความรู้ด้านภาษาเลยรับรองว่ามันจะกลายเป็นเรื่องยากทันที

การสื่อสารโดยภาษาต่างๆ เพื่อการเข้าสังคม

สำหรับคำพื้นฐานไม่ว่าภาษาไหนก็ตามการเข้าสังคมง่ายที่สุดคงหนีไม่พ้นการกล่าวทักทายอย่างคำว่าสวัสดี, สบายดีไหม, ขอบคุณ, ขอโทษ ลาก่อน คำเหล่านี้เป็นคำที่อย่างน้อยหากเราจำเป็นต้องพูดภาษาอะไรก็ควรต้องรู้คำประเภทนี้เอาไว้ ส่วนเรื่องของคำพูดอื่นๆ เช่น การพูดคุยเรื่องทั่วไป ดนตรี กีฬา ธุรกิจ บันเทิง การใช้ชีวิต และอีกมากมายตามแต่จะพูดถึงกันก็สุดแท้ว่าใครสามารถเอาความรู้มาปรับใช้ได้มากน้อยขนาดไหน การสื่อสารเพื่อการเข้าสังคมประเด็นสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของการเลือกใช้ประโยคหรือคำพูดให้ถูกต้องแล้ว ความเหมาะสมของการใช้คำพูดนั้นๆ ก็เป็นเรื่องต้องให้ความสนใจไม่น้อย เช่น หากว่าเห็นคนๆ หนึ่งร่างกายซูบผอมเหมือนไม่ค่อยสบาย คำทักทายที่ถูกต้องควรจะออกมาในเชิงบวก อาทิ สบายดีหรือเปล่า วันนี้ดูเหนื่อยๆ นะ ซึ่งการพูดแบบนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าไม่ใช่การล่วงเกินเขามากจนเกินไป ซึ่งภาษาแต่ละภาษาก็จะมีวัฒนธรรมของตนเองขึ้นอยู่กับการใช้สำนวน กริยา หรือเรื่องของหลักภาษาต่างๆ ไม่มีภาษาแบบไหนผิดหรือถูกในการพูดคุยเพียงแต่การเลือกใช้ภาษานั้นๆ ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับมารยาทภาษาด้วยเหมือนกันจึงจะทำให้การสื่อสารเพื่อเข้าสังคมกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่ทำให้รู้สึกกดดันในการใช้ภาษามากเกินไป ที่สำคัญยังช่วยให้ถูกมองว่าเป็นผู้มีมารยาทรู้จักเลือกพูดให้เหมาะสมว่าควรใช้ภาษาแบบไหนกับสถานการณ์ใด

การเลือกสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นเป็นวิธีการเข้าสังคมแบบหนึ่งซึ่งคนไทยจำนวนมากพอจะเข้าใจได้ กระนั้นก็อย่าคิดว่าวัฒนธรรมของไทยจะเหมือนกับชาติอื่นเช่นกันอย่าคิดว่าคนประเทศอื่นจะเหมือนกันหมด ดังนั้นการจะเลือกใช้ภาษาเพื่อเข้าสังคมจำเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานภาษานั้นให้เข้มแข็ง รู้ความหมายชัดเจนว่าแบบไหนควรใช้ไม่ควรใช้ แบบไหนคือภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อให้การเข้าสังคมกลายเป็นเรื่องง่าย ไม่รู้สึกกดดันที่สำคัญยังทำให้ชีวิตของเรามีความสุขตามไปด้วย