Swahili

ใช้ภาษาสวาฮีลีที่กลุ่มคนแอฟริกาตะวันออกในปัจจุบัน

Swahiliสำหรับภาษาสวาฮีลีนั้นเป็นภาษาที่อยู่ในแบนตูพูดอย่างกว้างขวางมากในหมู่แอฟริกาตะวันออก กลุ่มคนพวกนี้จะอาศัยอยู่ในแถบชายฝั่งของแอฟริกาตะวันออก ที่อยู่ติดระหว่างโซมาเลีย คนที่สามารถพูดภาษานี้ได้นั้นประมาณ 5 ล้านคน แต่ในแอฟริการมักใช้สวาฮีลีมากถึง 30-50 ล้านคนเลยทีเดียวโดยคำศัพท์นั้นจะเป็นคำที่คล้ายกับภาษาอาหรับ สำหรับส่วนประเทศที่ใช้ภาษานี้นั้นก็จะเป็น เคนยา ยูกันดา บุรุนดี แทนซาเนีย โซมาเลีย คอโมโรส คองโก-ชาซา นั่นถือได้ว่านั้นเป็นถภาษาที่ใหญ่พอสำควรแต่ก็จะมีความยากในตัวของมันจากด้วยคำทักทายด้วยวลีพื้นฐาน แต่บอกได้เลยว่าภาษานี้นั้นยากมาก ลองมาดูวิธีการจดจำและใช้ดูครับ
จากการใช้ภาษาสวาฮีลีนั้น เพียงแค่ 30-40 นาทีในแต่ละวันเราต้องฟังคำต่างประเทศอย่างภาษาอังกฤษและวลี ฟังทางวิแอพพลิเคชั่นหรือที่สำนักงานที่มีคำช่วยต่างๆ ไม่ว่าจะหาในทาง google ก็มีคำทับศัพท์แปลให้อย่างชัดเจน ฟังข่าวกีฬาของประเทศนั้นๆ ฟังทุกวันเพื่อให้ซึมซับถึงคำทุกคำ เราจะต้องทำอย่างนี้บ่อยๆ เพราะความรู้ที่ทุกท่านมีในหน่วยความจำสั้นจึงจำเป็นต้องฝึกฝนทุกวัน เพื่อให้ข้อมูลที่ได้เข้าหน่วยความจำนั้นดียิ่งขึ้น แต่ถ้าเราพลาดพลั้งไปแม้แต่วันเดียวก็อาจจะต้องฝึกใหม่ซึ่งเป็นการเสียเวลาอย่างมาก ดังนั้นคุณจะต้องฟังและทำซ้ำคำพูดให้อยู่ในชีวิตประจำวันนานเป็นเดือนหรืออาจจะนานกว่านับปี โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เป็นจำนวนมากของคำแต่ละคำ ด้วยวลีที่จะศึกษาได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั้น จึงต้องมีโปรแกรมช่วยพูดแต่ละคำในภาษาพื้นเมืองอย่างแอพพลิเคชั่นที่เป็นภาษาสวาฮีลีโดยตรงและจากนั้นในภาษาอังกฤษช่วยในการเสริมทิศทางการแปลอีกทีจึงจะสามารถเปลี่ยนทิศทางในการฟังคำของภาษานั้นได้ด้วยหลักการนี้นั้นภาษาในสมัยนี้จึงจำเป็นอย่างมากที่จะใช้ในทางธุรกิจหรือทางการค้าขายในที่ต่างๆ ได้อย่างไม่ติดขัด