โครงสร้างภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานที่ควรรู้

ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่ 2 ของคนไทยซึ่งควรศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อให้พอจะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ต้องเข้าใจด้วยว่ายุคนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเก่งด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เรื่องของภาษาคือสิ่งที่ทุกคนควรต้องมีพื้นฐานเลยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ดังนั้นการรู้จักโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานจะช่วยให้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมากขึ้น มาทำความรู้จักกับโครงสร้างต่างๆ ไปพร้อมกันดีกว่าเพื่อใครไม่เข้าใจจะได้นำมาศึกษาและใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง

เรียนรู้โครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ลำดับแรกต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานการเรียนที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีคือโครงสร้างภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด 12 tense ประกอบไปด้วย

  • Simple คือ present simple การกระทำในปัจจุบัน / present continuous สิ่งที่กำลังกระทำ / present perfect การกระทำจากอดีตสู่ปัจจุบัน / present perfect continuous สิ่งที่กำลังกระทำตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
  • Past คือ past simple การกระทำในอดีต / past continuous บอกถึงสิ่งที่กำลังทำในอดีตในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือบอกสิ่งที่จะพูดถึงต่อ / past perfect สิ่งที่เกิดก่อนเรื่องในอดีต / past perfect continuous พูดถึงสองเรื่องในอดีต มีเรื่องแรกเกิดขึ้นและเกิดเรื่อยมาจากนั้นก็มีอีกเรื่องเกิดทีหลัง
  • Future คือ future simple สิ่งที่จะเกิดในอนาคต / future continuous สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต / future perfect บอกสิ่งที่จะเสร็จในอนาคต / present perfect continuous บอกสิ่งที่จะเสร็จในอนาคตแต่มักมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง

โครงสร้างพื้นฐานที่ได้กล่าวไปทั้งหมด 12 tense นี้ในชีวิตจริงเราอาจไม่ได้ใช้ครบถ้วนทุก tense ดังนั้นจึงจะบอกเล่าถึงโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เรามักใช้งานกันบ่อยๆ และจะทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายมากขึ้น

  • Subject + Verb ประโยคที่ไม่จำเป็นต้องมีกรรมตามหลัง แค่มีกริยาก็เข้าใจได้ทันที เช่น I dance เป็นต้น
  • Subject + Verb + Object ประโยคที่ต้องมีกรรมมารองรับตามหลัง เช่น I buy watch เป็นต้น
  • Subject + verb + Subjective Complement ประโยคที่ต้องมี Verb to be เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมี Linking Verb (กริยาแสดงอาการหรือสภาพของประธาน) อยู่เพียงแค่นั้น อีกทั้งส่วนขยายประธานเป็นได้ทั้งคำนามและคำคุณศัพท์ เช่น Clara is beautiful หรือ Tony felt headache after lunch. เป็นต้น
  • Subject + Verb + Indirect Object + Direct Object จำประโยคง่ายๆ คือ กรรมตรงคือของ กรรมรองคือคน เช่น Mary gave a fruit to her mom. เป็นต้น
  • Subject + verb + Object + Objective Complement จะมีตัวขยายกรรมเป็นได้ทั้งคำนามและคุณศัพท์ เช่น Their team chose Jack them president เป็นต้น

หวังว่าโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษเหล่านี้จะทำให้ทุกคนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ของภาษาอังกฤษได้มากขึ้น