thai

เสน่ห์ของภาษาไทยเป็นที่ภาคภูมิใจของชาติเรา

thaiอย่างว่ากันว่าภาษาไทยนั้นเป็นภาษาที่ใช้คำพูดได้หลายคำมากไม่ว่าจะอ่านออกเสียงหรือคำในชาติอื่นๆ ก็สามารถทำให้อ่านได้อย่างไม่ติดขัด ไทยเราจึงเป็นที่ได้เปรียบเรื่องภาษามากแต่ขาดการท่องจำและติดขี้เกียจที่จะศึกษามันไว้ ภาษาไทยเรานั้นเป็นภาษาที่มีระดับเสียงที่หนักแน่นและอ่อนหวาน จะพูดให้ออกเสียงดุดันด้วยคำที่อ่อนหวานก็ยังสามารถพูดได้อย่างน่าเกรงขาม จึงเป็นเอกลักษณ์ทีน่าทึ่งมากในกลุ่มชาวต่างชาติ เพราะชาติอื่นๆ ก็ชื่นชอบในภาษาเราจึงหันมาเรียนในภาษาของไทยเราอย่างมากมายแต่การอ่านออกเสียงนั้นทำให้เขาลำบากต่อการพูดนิดหน่อยแต่ก็สามารถทำให้ฟังได้อย่างสบายๆ ด้วยภาษาไทยนั้นมีสระเป็นจำนวนมากเลย
ส่วนสำหรับที่มาของภาษาไทยนั้นมาจากคำว่าอิสรภาพหรือความหมายว่ายิ่งใหญ่ ซึ่งคำนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกรงในไทยเราเพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองไม่ให้ใครมารุกรานได้จำเป็นคำไทยแท้ที่เกิดจากการสร้างคำโดยเฉพาะที่เรียก “การลากคำเข้าวัด” นั้นเป็นการลากความหนึ่ง ตามหลักคติชนวิทยา รวมไปถึงภาษาบาลีแล้วนั้นทำให้นึกถึงพระธรรมและคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคล
ภาษาไทยนั้นก็มีไวยากรณ์ด้วยเช่นกัน คำภาษาไทยนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไม่ว่าจะอยู่ในกาล การก มาลา และวาจก แต่ด้วยคำในภาษาไทยจะไม่มีลิงค์ ไม่มีพจน์ จึงไม่มีวิภัตติปัจจัย แม้กระทั่งคำที่รับมาจากภาษาผันคำ
ด้วยภาษาไทยนั้นมีหลายสำเนียงด้วยกัน อย่างภาษากลางนั้นก็จะออกเสียงที่ตรงกับภาษาโดยตรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับภาษาเหนือที่จะพูดอ่อนหวานอย่างสาวๆ ก็จะมีคำลงท้ายว่าเจ้า หรือที่เราได้ยินตามจังหวัดเชียงใหม่ กับเอกลักษณ์ที่ภาษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานจะคล้ายคลึงกับภาษาลาวอีกด้วย และก็ภาษาใต้ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง ทั้งหมดนั้นเป็นภาษาที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากจึงเป็นที่มาของภาษาที่น่ารักอย่างหนึ่ง