หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือ Grammar

เรื่องของ Grammar หรือหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนเห็นแล้วต้องร้องยี้มากๆ เนื่องจากการเรียนตรงนี้เป็นเรื่องยากสุดๆ เอาจริงแม้แต่ฝรั่งบางคนยังบอกด้วยซ้ำว่าตัวพวกเขาเองก็ไมได้มีความรู้แน่นเรื่องไวยากรณ์ด้วยซ้ำ แต่อย่างน้อยก็ควรรู้รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Grammar เอาไว้บ้างเผื่อเวลาได้มีโอกาสพูดคุยหรือจับใจความต่างๆ จะได้พอเข้าใจในรายละเอียดภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิม ว่าแล้วลองมาเรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นไปด้วยกันเลย

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Past of speech เป็นคำประเภทต่างๆ ในภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 8 กลุ่ม ประกอบไปด้วย

 • Noun คำนาม เพื่อเรียกชื่อของคน สัตว์ สิ่งของต่างๆ เช่น Jack, Dog, Computer เป็นต้น
 • Pronoun คำสรรพนาม ใช้เรียกแทนคำนาม เช่น He, She, It, I, We, You, They
 • Adjective คำคุณศัพท์ มีหน้าที่ขยายลักษณะของนามให้ชัดเจนขึ้น เช่น bad, tasty เป็นต้น
 • Verb คำกริยา ใช้แสดงการกระทำต่างๆ เช่น run, walk, sleep, eat, write เป็นต้น
 • Adverb คำกริยาวิเศษณ์ มีหน้าที่อธิบายการกระทำต่างๆ ทำที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร finally, always, just เป็นต้น
 • Conjunction คำเชื่อมประโยคหรือวลีต่างๆ ให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น เช่น and, or เป็นต้น
 • Preposition คำบุพบทแสดงความสัมพันธ์ของคำ เช่น on, in, at เป็นต้น
 • Interjection คำอุทาน ใช้บอกอารมณ์หรือแสดงความรู้สึกต่างๆ wow, oh, bravo เป็นต้น

เรื่องของคำเอกพจน์กับพหูพจน์ หรือ singular and plural เอกพจน์คือ คำที่บ่งบอกว่ามีเพียงชิ้นเดียว อันเดียว จำนวนเดียว ส่วนพหูพจน์ คือคำที่บ่งบอกว่ามีตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป

เรื่องหลักการเปลี่ยนนามเอกพจน์ให้กลายเป็นพหูพจน์

 • ใช้การเติม s ลงท้ายคำนาม
 • ใช้การเติม es ลงท้ายคำนามที่พยัญชนะตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย s, sh, x, z, ch
 • ใช้การเปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es เช่น duty เป็น duties
 • ใช้การเติม s หรือ es หากพยัญชนะตัวสุดท้ายลงท้ายด้วย o
 • ใช้การเติม s หรือเปลี่ยนจาก f, fe เป็น ves เช่น thief เป็น thieves
 • คำนามที่เกิดการเปลี่ยนรูปพยัญชนะหรือสระ
 • คำนามที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้น
 • คำนามที่อยู่ในรูปพหูพจน์อยู่แล้ว
 • คำนามเอกพจน์แต่ว่ามี s ลงท้าย
 • คำนามพหูพจน์แต่ไม่ได้มี s ลงท้าย

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือ Grammar เท่านั้น ยังมีเรื่องราวอีกมากให้ผู้ที่สนใจได้ลองศึกษาพร้อมทำความเข้าใจกันดู ต้องบอกว่าภาษาอังกฤษหลายคนอาจมองเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสได้ศึกษาอย่างจริงจังเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกสนุกและเพลินไปกับการใช้ภาษาอย่างแน่นอน แล้วในอนาคตจะทำให้คุณเก่งขึ้นได้