Louangprabang

สัมผัสกับภาษาใกล้เคียงบ้านเราด้วยภาษาลาว

Louangprabangถ้าใครเคยไปประเทศลาวนั้นท่านจะได้ความรู้สึกเลยว่าเหมือนภาคอีสานบ้านเราอย่างมาก ด้วยการพูดคำจาที่คล้ายสะเหลือเกินทำให้คนไทยสามารถฟังแล้วพูดคุยกับเขาได้รู้เรื่องมากที่สุดโดยไม่ต้องใช้ภาษากลางอย่างอังกฤษเลยครับ อย่างเช่น ข้อย=ฉัน ซึ่งเหมือกับภาษาอีสานบ้านเรา ซึ่งการที่เราไปเที่ยวประเทศลาวนั้นจึงไม่เป็นการยากในการสื่อสารเลย อีกทั้งยังทำให้ความสัมพันธ์ในการพูดคุยนั้นดีมากยิ่งขึ้น
จากอดีตนั้นภาษาลาวไม่ได้มีการกำหนดเสี่ยงของถิ่นต่างๆ และให้เป็นสำเนียงของภาษากลางของประเทศ แต่การที่เราจะใช้ภาษาลาวที่เป็นทางการนั้นจะมีดังนี้ สถานีวิทยุแห่งประเทศลาว ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศลาว ซึ่งลาวจะใช้สำเนียงเวียงจันทน์ที่เป็นหลัก นั้นเป็นเสียงของผู้คนเมืองหลวง ซึ่งสามารถเข้าใจกันได้อย่างง่ายดายทั่วประเทศ การที่เราจะเรียนภาษาลาวนั้น ทางประเทศลาวก็ไม่ได้บังคับคนไทยใช้สำเนียงเวียงจันทน์ แต่เรานั้นสามารถใช้สำเนียงท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ใช่ภาษาอีสานอย่างเรา แต่อีสานบ้านเรานั้นก็มีหลายมุมที่พูดแตกต่างกันไป แต่ทางรัฐบาลก็จะใช้เป็นกลางในการพูดคุยหรือออกอากาศเพื่อให้ทางบ้านนั้นเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ภาษาลาวนั้นแบ่งออกคล้ายๆ ประเทศไทยและใช้ในปัจจุบันของเรา เช่น
ภาษาลาวเวียงจันทร์ มีอยู่มากในประเทศไทยอย่าง หนองคาย อุดรธานี ศรีสระเกตุ ขอนแก่น
ภาษาลาวเหนือ ซึ่งจะอยู่ตอนบนของไทยอย่าง เลย เพชรบูรณ์ ชัยภูม
ภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่จะไม่มีพูดในไทยแต่จะพบได้มากที่สกลนคร
ภาษาลาวใต้มีอยู่ไม่มากนักเช่น ศรีสระเกษ อุบลราชธานี ยโสธร
ภาษาลาวกลางจะมีการแบ่งสำเนียงเช่น จังหวัดนครพนม สกลนคร และมีจังหวัดที่พูดน้อย คือ จังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งท่านที่เป็นคนอีสารหรือเคยไปท่องเที่ยวนี้จะพบเจอกับภาษาลาวทั้งหมดที่ภาคอีสานได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเขาแต่มันก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะพูดได้อย่างเขาเช่นกัน