mqdefault

ภาษาโปรตุเกส หนึ่งใน 5 ภาษาต้นๆ ของโลก

mqdefault                โปรตุเกสนั้นแต่เดิมเคยเป็นประเทศที่ล่าอาณานิคมแข่งขันกับสเปนในหลายๆด้านทั้งการ ค้าขาย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมไปถึงการเผยแพร่ภาษาโปรตุเกสด้วย ทำให้ภาษาโปรตุเกสเป็นหนึ่งในภาษาอิทธิพลของโลกไม่แพ้ของภาษาสเปนเพราะไม่ว่า ทั้งในบราซิลหรือประเทศในแถบอเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือต่างก็เคยเป็นอาณานิคมของสเปนทั้งสิ้นจึงมีประชากรจำนวนไม่น้อยที่มีการสื่อสารและค้าขายโดยใช้ภาษาโปรตุเกส ถ้าหากสังเกตภาษาระหว่างโปรตุเกสและสเปนจะเห็นได้ชัดว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก และนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมภาษาโปรตุเกสถึงได้เป็นภาษาแม่ของโลกในอันดับต้นๆตามหลังสเปน

ซึ่งมีหลายประเทศในทวีปอเมริกาที่ใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการอีกด้วยอย่างเช่น ประเทศติมอร์-เลสเต และไม่เพียงแค่ในทวีปอเมริกาใต้ หรืออเมริกาเหนือเท่านั้นยังรวมไปถึง ประเทศอินเดียอีกด้วย แม้ว่าประเทศอินเดียจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ตาม แม้แต่ในเอเชียบ้านเราเองก็มีการใช้ภาษาโปรตุเกสผสมผสานกับภาษาของตนเองอีกด้วย เช่นในจีน ก็มีประเทศอย่าง มาเก๊าที่นำภาษาโปรตุเกสมาใช้ ส่วนในรูปแบบตัวอักษรของภาษาโปรตุเกสนั้นจะเป็นการนำเอาอักษรละตินมาใช้นั้นเอง

โดยภาษาโปรตุเกสนั้น ทางนักอักษรศาสตร์จัดให้ภาษาโปรตุเกสอยู่ในกลุ่มภาษาโรแมนติกดังนั้น ในอดีตจนถึงปัจจุบันจัดได้ว่าภาษาโปรตุเกสนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นภาษาที่แพร่หลายได้อย่างรวดเร็วที่สุดในโลกอีกด้วย เพราะเป็นส่วนหนึ่งเกิดจากที่เคยไปเผยแพร่ทั้งอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ รวมไปถึงอินเดียและเอเชียอีกด้วยในยุคที่เป็นการล่าอาณานิคมของโปรตุเกส รวมถึงครั้งหนึ่งโปรตุเกสเองก็เคยเข้ามาเผยแพร่ภาษา และประเพณีในแถบเอเชียหลายๆประเทศ อีกทั้งยังรวมถึงไทยเราเองด้วยเนื่องจากในอดีตไทยและโปรตุเกสได้มีการ ติดต่อค้าขายซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานจึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษาเกิดขึ้น