latin

ภาษาละติน หนึ่งในภาษาสำคัญของโลก

latinปัจจุบันนี้ตัวอักษรละติน หรือภาษาละตินจะไม่ค่อยได้เห็นหรือมีผู้คนนำมาใช้สื่อสารกันมากนัก แต่ไม่ว่าจะเป็นบทตำราการเรียนการสอน ใช้ในการสื่อสารและยังรวมไปถึงการใช้ตัวอักษรละตินสอดแทรกตามงานออกแบบ หรืองานศิลปะและในหนังสือนิตยสาร หนังสือนิยายให้มีความสวยงามและดูให้มีความคลาสสิกในอดีตนั้นภาษาละตินมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในยุคโรมันกำลังเจริญรุ่งเรือง มีการขยับขยายอาณาจักรอย่างกว้างขวางทำให้ภาษาละตินมีการเผยแพร่มากขึ้นดังนั้น ภาษาลาตินมีถิ่นกำเนิดมาจากแถวอาณาจักรโรมันในอดีต

ส่วนสาเหตุภาษาโรมันถึงเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญของโลก เพราะในอดีตนั้นจักรวรรดิโรมันได้ใช้ภาษาละตินในการติดต่อค้าขาย รวมถึงใช้เป็นภาษาหลักในการพูด หรือเขียนอีกด้วยและหากสังเกตจะเห็นได้ว่าบางตัวอักษร หรือรากศัพท์ต่างๆ ของภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษอยู่มากทีเดียว แม้ในอดีตภาษาละตินจะมีอิทธิพลอย่างมากมายในโลก เพราะจักรวรรดิโรมันยิ่งใหญ่อย่างมาก แต่เมื่ออาณาจักรโรมันล่มสลาย ประเทศต่างๆที่เคยตกเป็นอาณานิคมของโรมันก็เกิดการแบ่งแยก ทำให้ภาษาละตินเริ่มจางหายไปแต่สาเหตุที่ภาษาละตินยังมีมาจนถึงปัจจุบันอาจเป็นเพราะ ภาษาละตินได้เป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบของหลายๆภาษาบนโลก โดยเฉพาะอย่างเช่น สเปน ที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญ และมีคนใช้มากที่สุด 1 ใน 3 ของโลกอีกด้วย

หลายๆภาษาเองก็ได้นำเอาตัวอักษรจากภาษาละตินมาประยุกต์ใช้ในภาษาของตัวเองด้วย และในยุคของ ไอแซค นิวตัน หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกได้นิยมใช้ภาษาละตินในการสื่อสารมาก และไม่เพียงแค่ไอแซค นิวตันเท่านั้นที่นิยมใช้ภาษาละตินเพื่อการสื่อสารในอดีต รวมไปถึงวงการวิทยาศาสตร์เองก็ใช้ภาษาลาตินในการบันทึก และสื่อสารกันอีกด้วย ไม่เพียงแค่นั้นเพราะทั้งอดีตและจนมาถึงปัจจุบัน วรรณกรรม หรือศิลปะในแถบยุโรป เราจะเห็นภาษาละติน หรือตัวอักษรละตินปะปนอยู่ รวมไปถึงคัมภีร์ไบเบิลเองก็ยังเคยมีภาษาละตินอยู่