156

ภาษาบาลี ภาษาที่ใช้ในการบันทึกในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

156            หากใครหลายคนที่เคยอ่านหรือเล่าเรียนมาให้ระดับชั้นประถม หรือมัธยมน่าจะเคยได้ยินหรือได้เรียนภาษาบาลีมาบ้าง โดยแต่เดิมนั้นภาษาบาลีมีอายุภาษาที่นานมากในอดีตจนถึงปัจจุบัน และที่สำคัญกว่านั้นภาษาบาลีเป็นภาษาที่ใช้จารึกข้อความต่างๆ ลงในคัมภีร์พระพุทธศาสนา อย่างเช่นพระไตรปิฎก จึงทำให้มีส่วนสำคัญอย่างมากกับศาสนาพุทธจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักจึงให้ความสำคัญกับ ภาษาบาลี

ถิ่นกำเนิดภาษาบาลีนั้นนักวิชาการส่วนมากวิเคราะห์ว่ามีถิ่นกำเนิดในชมพูทวีป ทำให้กลายเป็นภาษาของภาคตะวันตกอินเดีย จึงมีส่วนทำให้ประเทศรอบข้างต่างๆ ได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีและศึกษากันมาไม่ต่างจากประเทศไทย เพราะส่วนใหญ่ประเทศรอบข้างต่างก็นับถือศาสนาพุทธด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ให้ความสำคัญและเปิดให้มีการศึกษาภาษาบาลี ภาษาบาลีนั้นส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย รวมถึงภาษาสันสกฤตอีกด้วย แต่ถึงอย่างนั้นหลักภาษายังใช้ไม่เหมือนกัน

โดยไม่เพียงแค่ในทวีปในแถบเอเชียหรืออินเดียเท่านั้นที่มีการศึกษาบาลีแต่ยังมีประเทศในทวีปในยุโรปด้วยเช่นกัน อย่างเยอรมัน และอังกฤษ เพื่อเป็นการอนุลักษณ์ภาษาส่วนหนึ่งอีกทางหนึ่งด้วย โดยภาษาบาลีนั้นก็มีไวยากรณ์ที่มากยิ่งกว่าภาษาอังกฤษเสียอีก และในประเทศไทยนั้นก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่สนใจเรียนภาษาเก่าแก่นี้ไม่น้อยและหากต้องการจะเรียนในระดับที่สูงจะมีเพียงไม่กี่มหาลัยเท่านั้น ที่เปิดสอนภาษาบาลี

ลักษณะในการเขียนภาษาบาลีนั้นส่วนใหญ่จะมาจากในหลายๆประเทศอย่างเช่น และในแต่ละประเทศนั้นจะเขียนไม่เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ อย่างเช่นในประเทศไทยเรานั้นจะใช้ตัวอักษรจากขอม และเขมร ดังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะศึกษาภาษาบาลี และในตอนนี้ก็มีคนจำนวนไม่มากแล้วที่ยังใช้ภาษาบาลีในการจดบันทึกอยู่