สำหรับ ‘ภาษา’ นอกจากจะใช้ในการสื่อสารกันในชีวิตประจำวัน ภาษายังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อีกมากมาย ดังนั้นการที่เราเรียนรู้เพียงภาษาเดียวดูเหมือนจะไม่พอเสียแล้ว ปัจจุบันภาษาอื่นๆ ทั่วโลกของจากภาษาอังกฤษ ต่างก็มีบทบาทเข้ามาในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาจีนกลาง, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น