เมนูรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษา เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เข้ามาอ่านกัน โดยจะมีการอัพเดทบทความให้อ่านกันทุกอาทิตย์ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาด้านภาษาของผู้อ่าน และผู้ที่กำลังสนใจเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม