การเรียนรู้ภาษาไม่ใช่แค่จะช่วยให้คุณสามารถ เขียน อ่าน หรือพูด ภาษานั้นๆ เป็นเพียงอย่าง เพราะยังสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะอื่นๆ ในตัวคุณได้เป็นอย่างมาก และทักษะเหล่านั้นจะช่วยให้คุณมั่นใจ พร้อมมีชีวิตที่คุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม