ก่อนเข้าอาเซียน ต้องรู้จักภาษาอาเซียน

Asean

หลายๆคนคงจะตื่นตัวกันแล้วในตอนนี้ สำหรับอาเซียนที่กำลังมาจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้ว แต่สำหรับบ้างคนก็กำลังไม่รู้สึก หรือไม่สนใจเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้เลยจะมาอธิบายถึงภาษาอาเซียน ที่มีผลต่อการใช้สื่อสารกับประเทศอื่นๆอย่างไรในทั้งหมด 10 ประเทศที่กำลังจะจับมือเข้าสู่ “เออีซี” ในอนาคตและไม่แปลกที่จะมีการแข่งขันที่สูงในหลายๆประเทศที่เข้าสู่อาเซียนเหมือนกับเรา หากใครทราบแล้วหรือกำลังกังวลดังนั้นสิ่งที่ควรเรียนรู้ไว้อย่างแรกคือ ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสารถึงประชากรเพื่อนบ้านที่เข้ามา หรือประเทศที่เราออกไปทำงานเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการปรับตัวและได้เปรียบผู้อื่น

และภาษาที่ทางกลุ่มอาเซียนระบุให้เป็นภาษาหลัก หรือภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสาร รวมถึงราชการระหว่างประเทศ ส่งจดหมาย ต่างกำหนดให้ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ดังนั้นหากใครที่คิดจะทำงานทั้งในประเทศหรือนอกประเทศล้วนต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างหนัก โดยเพราะหน่วยงานที่เป็นราชการ เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในหลายๆด้าน และอย่างที่ทราบกันว่าประเทศไทยนั้นจุดอ่อนที่สุดที่ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ ก็คือด้านภาษาโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษนั้นเอง ผิดกับหลายๆประเทศเช่น ฟิลิปปินส์ หรือ สิงคโปร์

ดังนั้นการที่จะให้ประชากรในประเทศไทยได้เปรียบหรือส่งออกไปยังประเทศอื่นได้นั้นจำเป็นต้องเรียนรู้ และฝึกฝนในเรื่องภาษาอย่างหนักเพื่อที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้แบบเท่าเทียม แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าหากเรื่องภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่เรียนรู้ยากไปสำหรับบางคน หรือในคนส่วนมากเพราะยังมีอีกภาษาที่เป็นทางเลือกสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ นั้นก็คือภาษาจีน นั้นเป็นเพราะในเวลานี้จีนกำลังเติบโตอย่างมากในทุกๆด้าน ทำให้หลายประเทศไม่เพียงแค่ในอาเซียนเท่านั้นรวมไปถึงประเทศในยุโรปต่างกำลังจับตา และลงทุนกับจีนมากขึ้นทำให้ประเทศเหล่านี้มีการตื่นตัวที่จะเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ้น ส่งผลให้จีนก็สำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษเลยเวลานี้

ดังนั้นหากใครที่ยังไม่สนใจหรือยังไม่ตื่นตัวกับอาเซียนอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดสะใหม่เสียแล้ว หากยังไม่เตรียมความพร้อมเสียตั้งแต่ตอนนี้อาจจะทำให้เสียเปรียบใครหลายคนก็เป็นได้