Welcome to Witsnet

ยินดีต้อนรับสู่ Witsnet เว็บไซต์สอนภาษาฟรี เพื่อให้ผู้ใช้งานอินเตอร์สามารถเรียนภาษาเพิ่มเติมได้ยามว่าง เพียงคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา โดยเรายังมีช่องทางติดต่อสอบถาม หรือทำแบบสอบถามสำหรับวัดระดับความสามารถของตัวท่านเอง

28

ผู้ใช้งานขณะนี้

362

ผู้ใช้งานในเดือนนี้

1846

ผู้ใช้งานในปีนี้

5780

ผู้ใช้งานที่ผ่านมา

About Us

witsnet เว็บไซต์สอนภาษาโดยไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ภาษาอื่นๆ รอบโลก และนำความรู้ไปพัฒนาชีวิตหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ที่สำคัญเรายังมีหลักสูตรเฉพาะในแต่ละวัย เพื่อการเรียนรู้ที่เต็มประสิทธิภาพและนำไปใช้งานได้ทันที ดังนั้นหากท่านสนใจสามารถเข้ามาอ่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เรายังมีบทความที่เป็นประโยชน์ด้านภาษา เพื่อเสริมสร้างทักษะโดยเฉพาะ

คลิกเพื่อทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรา

ช่วยเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ภาษาไม่ใช่แค่จะช่วยให้คุณสามารถ เขียน อ่าน หรือพูด ภาษานั้นๆ เป็นเพียงอย่าง เพราะยังสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะอื่นๆ ในตัวคุณได้เป็นอย่างมาก และทักษะเหล่านั้นจะช่วยให้คุณมั่นใจ พร้อมมีชีวิตที่คุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม

Creative-icon-idea

ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่จะช่วยให้คุณมีความพัฒนาทางด้านต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงยังช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านอื่นๆ ของคุณได้อย่างแน่นอน

dare-talk-icon

กล้าพูด

แน่นอนว่าทุกคนต่างไม่กล้าที่จะพูดหรือสนทนา กับเจ้าของภาษาหรือคนที่มีความด้านภาษานั้นๆ ทำให้หลายๆ คน ไม่กล้าที่จะพูดออกไป อาจจะด้วยความไม่มั่นใจในตนเอง หรือการไม่เข้าใจภาษานั้นๆ มากพอ แน่นอนว่าการพูดจะสามารถช่วยคุณเข้าใจและคุ้นเคยกับภาษานั้นๆ ได้ ดังนั้นการเรียนภาษาในเข้าใจจะช่วยคุณในจุดนี้ได้มาก

representative-talk-icon

กล้าแสดงออก

ความกล้าแสดงออกเป็นเรื่องที่บังคับไม่ได้ อาจจะด้วยนิสัยของคนที่แตกต่างกัน เช่น บางคนขี้อาย บางคนกล้าแสดงออก แต่แน่นอนหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้าใจในระดับ จะช่วยให้คุณกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น

Other-benefits-icon

นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ

หากท่านสามารถเรียนรู้ภาษาอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจ หรือ กล้าที่จะพูด กล้าที่แสดงออก ท่านสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดด้านอื่นๆ ได้อีก อาทิเช่น นำความรู้ด้านภาษาไปเผยแพร่แก่คนอื่น หรือเปิดโรงเรียนสอนภาษา หรือนำไปทำอาชีพอื่นๆ อย่าง ไกด์นำทาง นักแปลภาษา หรืออื่นๆ อีกมากมาย

บทความ ความรู้ด้านภาษา

เมนูรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษา เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้เข้ามาอ่านกัน โดยจะมีการอัพเดทบทความให้อ่านกันทุกอาทิตย์ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการพัฒนาด้านภาษาของผู้อ่าน และผู้ที่กำลังสนใจเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม

witsnet-hebrau

ภาษาโบราณที่ทรงอิทธิพลและยังคงใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ‘ภาษาฮีบรู’

‘ภาษา’ จัดเป็นส่วนหนึ่งซึ่งฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน จัดเป็นการติดต่อสื่อสารที่มีความสำคัญแน่นอนว่า ‘ภาษา’ ต่างก็มีวิวัฒนาการไม่ต่างอะไรกับการวิวัฒนาการทางด้านอื่นๆ ภาษาจึงเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะภาษาเก่าแก่โบราณที่ยังคงใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ ‘ภาษาฮีบรู’ หนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจ ‘ภาษาฮีบรู’ เป็นภาษาโบราณ จากการศึกษาพบว่าเกิดขึ้นมาอย่างน้อย 3,500 ปีที่แล้ว ย้อนไปในอดีตเคยเป็นภาษาตาย ดั่งเช่น ภาษาบาลี , สันสกฤต และลาติน …