Avail-Language-China

ประโยชน์และความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนในปัจจุบัน

ในยุคที่ประเทศจีนกำลังก้าวขึ้นมามีอิทธิพลระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ภาษาจีนเองก็ค่อยๆ เริ่มจะกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนหนึ่งเนื่องจากจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตสูง เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจกับจีนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตเพียงอย่างเดียวแต่นั่นยังแสดงออกถึงระบบเศรษฐกิจที่มีโอกาสโตมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทที่มากขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาสำคัญที่หากมีโอกาสก็จำเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาให้ได้มากที่สุด การเรียนรู้ภาษาจีนความสำคัญที่ห้ามมองข้าม แม้ว่าภาษาจีนเองจะเป็นภาษาที่มีหลากหลายสำเนียงไม่ต่างไปจากภาษาอื่นๆ ทั่วโลกที่แปรเปลี่ยนไปตามภูมิภาคคล้ายกับบ้านเรา แต่จุดเด่นของภาษาจีนที่ยังไงก็ยังคงความเป็นภาษาจีนเอาไว้ได้อย่างชัดเจนก็คือ ตัวอักษรจีน จริงแล้วตัวอักษรจีนเหล่านี้มีวิวัฒนาการมาจากอักษรภาพ คือถ้าบอกกันอย่างเข้าใจง่ายๆ ก็คือหนึ่งตัวอักษรเป็นหนึ่งภาพนั่นเอง กลับมาที่ยุคปัจจุบันในบ้านเราเองจะเห็นได้ว่าสถาบันสอนพิเศษภาษาจีนค่อยๆ เกิดขึ้นมามากมายนั่นแสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ …

English_School_Reading

ประโยชน์และความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หากจะบอกว่าภาษาที่สำคัญที่สุดในโลกตอนนี้ยังคงเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ประการใด พื้นฐานของคนทั่วโลกหากต้องการจะสื่อสารกับคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนในประเทศตัวเองให้ได้ การใช้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษากลางที่มีมาอย่างยาวนานและทุกคนบนโลกนี้ก็รับรู้ว่านี่คือภาษาที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในกรณีที่สื่อสารกันคนละภาษามาก่อน สำหรับประเทศไทยเองก็ยกให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่คนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้นอกจากภาษาไทยดังจะเห็นได้จากว่าเราเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆ เลยด้วยซ้ำ ทว่าหลายคนกลับยังมองภาพไม่ออกว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขนาดไหน เพราะอาจเข้าใจว่ามันก็คือการเรียนรู้ที่เราต้องเรียนตามหลักสูตร แต่จริงๆ แล้วภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากกว่าแค่การเรียนในตำรามากมาย ภาษาอังกฤษกับความสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ จริงๆ แล้วเรื่องความสำคัญของภาษาอังกฤษมีมากมายขนาดไหนเราทุกคนก็คงจะรู้กันเป็นอย่างดี เริ่มต้นง่ายๆ ที่การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้เราจะเห็นภาษาอังกฤษแทบทุกที่ วันหนึ่งๆ ที่เราตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด เพราะฉะนั้นหากเราไม่เคยเรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยการใช้ชีวิตก็จะเป็นเรื่องยากมากขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว ความสำคัญลำดับถัดมาจากเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของการเรียนและหน้าที่การงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่สองซึ่งคนทำงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอย่างมากสำหรับใช้ในการเรียนหรือการทำงาน …